Doelstelling

Het ICMF is opgezet door en voor Wassenaarders en heeft zich tot doel gesteld om klassieke muziek van wereldniveau beschikbaar en bereikbaar te maken voor iedereen in Wassenaar en omstreken.

Samenstelling bestuur

Voorzitter             : Inge Barones van Verschuer

Secretaris             : Barbara d’Arnaud Gerkens

Penningmeester  : Charles van Schelle

 

——————————————————————————————

Verantwoording 2015 | Beleidsplan 2016

RSIN: 822321294

Historie

2010/2011/2012/2013/2014/2015

2010

In 2010 is in mei het eerste concert gegeven in de Dorpskerk in Wassenaar. Dit concert was bedoeld om te toetsen of het gevoel dat het organiserend comité had correct was. Het feit dat het concert meer dan uitverkocht was en dat alle kritieken positief waren en dat inmiddels enkele tientallen Wassenaarders sponsor, donateur of patron zijn geworden is voor ons reden genoeg geweest om een stichting op te richten om van dit eenmalige concert een jaarlijks terugkerend festival te maken.

2011

In 2011 is in het weekend van 27/28/29 mei een drietal concerten gegeven.

Op vrijdag is er voor kinderen een speciaal concert gegeven worden. Dit concert is bedoeld voor de groepen 3 en 4 van Wassenaarse basisscholen. Het programma zal specifiek voor kinderen bedacht worden en zal ook ruimte laten voor participatie van de kinderen. Op zaterdagavond is, net als in 2010, een concert gegeven worden in de Dorpskerk in Wassenaar. Dit concert was ook in 2011 uitverkocht.

Op zondag is er, op verzoek van de Gemeente Wassenaar, een lunchconcert gegeven in Raadhuis De Paauw. Het programma hiervan bestond uit een aantal bekende en minder bekende Tango’s. Dit concert was ook volledig uitverkocht

2012

In 2012 hebben wij in het eerste weekend van juni drie concerten georganiseerd. Een concert op vrijdagavond zaterdagavond waarbij wij het concept van een strandconcert hebben getest met een combinatie van de Fado’s van Nynke Laverman met klassieke muziek en musici. Een zaterdagavondconcert dat pure klassieke muziek bevatte en een lunchconcert op zondag waar het Calefax Reed Quintet voor een volle zaal speelde in het Wassenaarse stadhuis.

Ook is er weer een concert georganiseerd voor leerlingen van een Wassenaarse school, elk jaar kiezen we hier een andere school en leeftijdsgroep voor. Dit jaar waren het leerlingen van het laatste jaar van de American School of The Hague.

2013

In 2013 hebben wij in het laatste weekend van mei drie concerten georganiseerd. Een concert op vrijdagavond dat pure klassieke muziek bevatte, een cross over strandconcert met een combinatie van Samba en klassiek en een lunchconcert op zondag waar laureaten van het Prinses Christina concours samen met ervaren musici een gemêleerd  publiek geboeid hielden.

Wij hebben gemerkt dat wij door het strandconcert een scheiding kunnen aanbrengen in het bezoek. De gemiddelde leeftijd bij het strandconcert lag duidelijk lager lag dan in de kerk. Op deze manier kunnen wij de ontbrekende schakel tussen de schoolconcerten en de klassieke concerten opvullen.

Ook is er weer een concert/workshop worden georganiseerd voor leerlingen van een van de Wassenaarse basisscholen.

2014

De gehele week  heeft de Classic Express Bus van het Prinses Christina Concours in Wassenaar gestaan om honderden leerlingen van de Wassenaarse basisscholen bij jonge studenten van het Prinses Christina concours een muziekworkshop te laten volgen.

Het Concert in de Dorpskerk, het Cubaanse cross over concert op het strand en het lunchconcert in De Paauw hebben Wassenaarders in alle leeftijdscategorieën laten genieten van klassieke muziek. Het lunchconcert is zich aan het ontwikkelen tot een concert dat vooral op kinderen is gericht en zij waren er dan ook in grote getalen. Na het concert konden zij kennis maken met een aantal instrumenten, verzorgd door de muziekschool.

2015

Het klassieke concert is weer terug op de zaterdag. De grote bezetting en Lawrence Renes als dirigent zorgen voor een uitverkochte Dorpskerk.

Als inleiding op de hoofdact op zaterdag hebben wij in samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en 150 Wassenaarse schoolkinderen in de grote zaal van Duinrell en concert voor 450 kinderen van groep 6,7 en 8 gegeven.

Op vrijdag had het strandconcert in De Sport een soul thema met Shirma Rouse die songs van Aretha Franklin ten gehore bracht.

De traditionele afsluiting vond wederom in De Paauw plaats, waarbij steeds meer kinderen komen luisteren naar het verhaal van Irina en het samenspel tussen ervaren ICMF musici en jonge laureaten van het Prinses Christina Concours.

 

Muzikaal

Irina Simon-Renes, een bekende concertvioliste, met wereldwijde ervaring in top orkesten, zoals het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, het Mahler Chamber Orchestra en het Lucerne Festival Orchestra,  draagt de artistieke verantwoordelijkheid voor het programma en het zoeken van de geschikte musici.

 

Financieel / Fondsenwerving

Omdat één van de doelstellingen is het toegankelijk maken van muziek van hoog niveau voor iedereen zullen de toegangskaarten altijd een lage prijs kennen. Onze doelstelling is om de prijs voor de kaarten voor het kerkconcert onder de 20 euro, die van het lunchconcert onder de 15 euro en die voor het concert op kasteel Duivenvoorde voor 2016 onder de 40 euro te houden.

De continuïteit wordt gewaarborgd door bezoekers gelegenheid te geven om sponsor, donateur of patron te worden, elk met een bijbehorende vaste jaarbijdrage. Op dit moment hebben wij al enkele tientallen vrienden en groeiend aantal donateurs en patrons. Sinds de toekenning van de ANBI status hebben wij een groeiend aantal substantiële sponsors die ons via een akte minimaal vijf jaar lang steunen.

Ook in 2015 hebben wij een succesvol beroep gedaan op bedrijven in Wassenaar om ons financieel en in natura te ondersteunen. Dit zullen wij ook in 2016 weer doen. Op dit moment is de financiële onderbouwing van het festival 2016 nog niet gewaarborgd, maar wij hebben er vertrouwen in dat wij ook dit jaar de financiering weer sluitend zullen krijgen. In lijn met onze doelstelling om uit eigen vermogen minimaal 80% van een volgend festival te kunnen garanderen.

 

Beheer vermogen

Omdat de activiteiten van het ICMF als project per jaar zijn opgezet, is de financiering en het beheer van het vermogen sterk gekoppeld aan deze opbouw. Er zal in de stichting niet meer vermogen worden opgebouwd dan nodig is om het eerstvolgende project te kunnen financieren. Geld dat over is wordt niet belegd, maar op de bankrekening van de stichting gestald om de concerten van het volgende jaar zeker te stellen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de rekening en de gelden, maar is niet de primaire rekeninghouder. De rekening is geopend door de voorzitter en secretaris van de stichting en beiden hebben zelfstandig inzicht in de mutaties op de rekening.

 

Besteding fondsen

Onze doelstelling is om aan het einde van elke concertweekend voldoende reserves op te bouwen om het festival voor het volgende jaar te kunnen waarborgen. In 2014 hebben wij nog niet voldoende middelen kunnen overhouden om het volledige festival in 2015 te kunnen waarborgen. Wij zullen daarom ook voor het festival 2015 een beroep doen op subsidies van fondsen en sponsoring door Wassenaarse ondernemers en inwoners.

Alle musici werken op basis van vrijwilligheid en een onkostenvergoeding mee aan het festival.

De overige uitgaven voor organisatie, locatie, drukwerk, etc., worden gedaan bij Wassenaarse bedrijven, die allemaal tegen een gereduceerde prijs, of zelfs inkoopsprijs, leveren.

Bij al onze activiteiten zullen wij de Wassenaarse identiteit niet uit het oog verliezen, omdat wij ondanks internationale ambities het festival verankerd moet blijven in de lokale gemeenschap.

 

Plan 2016 (details elders op deze website)

Week van 23 – 29 mei

Dit jaar gaan we weer naar de scholen toe. Irina zal op het Rijnlands Lyceum in Wassenaar een concert geven samen met Shaza Manla (12 jaar) en Jawa Manla (19 jaar) uit Syrie en daarna het gesprek aangaan met de leerlingen over de bindende kracht van muziek.

Donderdag 26 mei

Professor Jeekel geeft in de Warenar een lezing, geïllustreerd met muziek over het onderwerp muziek als pijnbestrijding.

Vrijdag 27 mei

De opzet van het festival blijft hetzelfde, maar in plaats van een cross over concert op het strand zal er een feestconcert ter ere van Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766) gegeven worden in kasteel Duivenvoorde in Voorschoten.

Zaterdag 28 mei

Voor het kerkconcert, “Ars Musica”, dat in 2016 op zaterdag zal plaats vinden, speelt Irina samen met solisten van het Concertgebouworkest Amsterdam.  Het programma is:

Zondag 29 mei

Voor het lunchconcert in de Paauw op zondag handhaven wij focus op de jeugd en wordt er in samenwerking met de muziekschool een concert gegeven waarna de kinderen zelf muziekinstrumenten kunnen proberen.

 

Marketing 2016

Om een breder publiek aan te spreken gaan wij op vrijdag een concert op kasteel Duivenvoorde in Voorschoten geven. Daarom reserveren wij ook een bedrag om lokaal in Voorschoten aandacht te kunnen besteden aan het ICMF. Daarnaast zullen wij dit jaar ook advertentieruimte in lokale en regionale kranten inkopen.

Daarnaast hebben wij in 2015 veel free publicity gekregen op regionale en landelijke radio. Dit willen we ook in 2016 via onze opgedane contacten weer inzetten.

De in 2015 ingezette afstemming met andere aanbieders van muziek vindt onder regie van de gemeente Wassenaar plaats, zodat er niet zoals in 2014 een te groot gelijktijdig aanbod van festivals en concerten wordt georganiseerd. De afstemming met De Wittenburg en met Smaakvol Wassenaar loopt goed.