Historie

In mei 2010 heeft op initiatief van Irina Simon-Renes het eerste concert plaats gevonden in de Dorpskerk te Wassenaar. Het overweldigende succes van dit concert heeft de organisatoren er toe gebracht om nog hetzelfde jaar een stichting op te richten om van dit eenmalige concert een jaarlijks terugkerend festival in Wassenaar te maken. Deze stichting is het International Chamber Music Festival Wassenaar: het ICMF Wassenaar.  In 2019 vierde het ICMF haar 10-jarig bestaan.

Voor een overzicht van de festivals vanaf 2010 kunt u kijken onder “PROGRAMMA/eerdere festivals”.

 

Muzikaal

Irina Simon-Renes draagt de artistieke verantwoordelijkheid voor het programma en het zoeken van de geschikte musici. Zij is internationaal bekend als violiste met wereldwijde ervaring in wereldbekende orkesten, zoals het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, het Mahler Chamber Orchestra en het Lucerne Festival Orchestra.  Mede door haar muzikale netwerk en haar enthousiasme weet zij ieder jaar topmusici aan zich te binden.

Irina woont met haar gezin in Wassenaar en heeft de aanzet tot het festival gegeven omdat zij iets voor het dorp wilde doen in de vorm van muziek. In dat kader hecht zij er zeer aan om ook kinderen liefde voor muziek bij te brengen. Daardoor heeft het familieconcert een steeds belangrijkere plaats in festival ingenomen. Jaarlijks bezoekt Irina voorafgaand aan het festival verschillende scholen om schoolkinderen te betrekken bij het concert.

 

Financieel / Fondsenwerving

De belangrijkste doelstelling van het festival is het toegankelijk maken van kamermuziek van hoog niveau voor een ieder. Met het oog hierop wordt getracht de prijzen van de kaarten relatief laag te houden.

De continuïteit van het festival wordt gewaarborgd door een kring van particuliere muziekvrienden die het ICMF een warm hart toedragen en het jaarlijks steunen door middel van een donatie. Er is de mogelijkheid om vriend, donateur of patroon worden, elk met een daarbij behorende vaste jaarbijdrage. Het aantal financieel steunende muziekvrienden is groeiende. Sinds de toekenning van de culturele ANBI status in 2012 zijn er substantiële sponsors bij gekomen die ons via een akte minimaal vijf jaar lang steunen.

Hiernaast worden jaarlijks aanvragen tot subsidie ingediend bij een aantal fondsen.

Ook wordt ieder jaar een succesvol beroep gedaan op bedrijven in Wassenaar om ons financieel en in natura te steunen.

De organisatie van het festival is in handen van vrijwilligers die geen beloning ontvangen.

 

Beheer vermogen

Omdat de activiteiten van het ICMF één festival per jaar behelzen, zijn de financiering en het beheer van het vermogen sterk gekoppeld aan deze opbouw.

Doelstelling van de stichting is dat het vermogen niet meer zal bedragen dan nodig is om het volgende festival, met name de gecontracteerde musici, te kunnen financieren.

 

Besteding fondsen

De musici zijn bereid om, uit vriendschap jegens Irina, tegen een laag honorarium en een onkostenvergoeding tijdens het festival op te treden.

De overige uitgaven ten behoeve van de organisatie, locaties, drukwerk, etc., worden hoofdzakelijk gedaan bij Wassenaarse bedrijven. Vele leveren om niet of tegen gereduceerde prijzen.

Bij al onze activiteiten zullen wij de Wassenaarse identiteit niet uit het oog verliezen, omdat ondanks het optreden van internationale musici het festival verankerd moet blijven in de lokale gemeenschap.

De in 2015 ingezette afstemming met andere aanbieders van muziek vindt onder regie van de gemeente Wassenaar plaats, zodat er niet gelijktijdig meerdere festivals of concerten in Wassenaar plaats vinden.