Bestuur en organisatie

 

Artistieke leiding

Irina Simon-Renes

Bestuur

Annebeth Webb (voorzitter)
Margaret barones de Vos van Steenwijk-Groeneveld (secretaris)
Diederik Conijn (penningmeester)
Cornelia van Hilten-Wenzel
Riana Le Fever-Meijer
Eva Slager-Havelaar

Bas van der Vegte
Michiel Wesseling

Comité van aanbeveling

Dhr. T. A. Beijer
Dhr. F.F. Dorhout Mees
Mw. E.M. Hessels-Hillen
Mw. Drs A. van Hoytema
Dhr. R. Karamat-Ali
Mw. Drs F.J.M. Klessens‐Godfroy
Dhr. Drs L.A. de Lange
Dhr. Mr. P.A. Offers
Dhr. Drs. J. Riezenkamp
Dhr. Drs R. Baron Snouckaert van Schauburg
Dhr. Mr. E. de Waart
Dhr. Mr D.C. baron van Wassenaer
Dhr. Jhr. H.J. van der Wyck

Bestuurders en leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten en geen bovenmatig vacatiegeld ontvangen.

International Chamber Music Festival Wassenaar

Hyacinthstraat 6
2241 VT Wassenaar

KVK no.: 27378037
RISN : 822321294