Het International Chamber Music Festival Wassenaar zal plaatsvinden van
3 t/m 7 juni 2020.

Zodra er meer bekend is over de invulling van het programma zullen we dat via de bekende kanalen communiceren.