Doelstelling

Het International Chamber Music Festival Wassenaar (ICMF) heeft tot doelstelling kamermuziek op wereldniveau beschikbaar en bereikbaar te maken voor bewoners van Wassenaar en omstreken.

 

Samenstelling bestuur

Voorzitter                   : Annebeth Webb

Secretaris                    : Barbara d’Arnaud Gerkens

Penningmeester        : Diederik Conijn

Overige bestuurders :

Riana Le Fever

Margaret de Vos van Steenwijk

Eva Slager

Cornelia van Hilten

Artistieke leiding        : Irina Simon-Renes

De bestuurders zijn onafhankelijk en onbezoldigd.

Het ICMF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met RSIN nummer  822321294.

Het postadres van de stichting is Hyacinthstraat 6, 2241 VT Wassenaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen per mail festival@icmf.nl of per telefoon 06 51998724.

Het ICMF is aangemerkt als cultureel Algemene Nut Beogende Instelling bij de belastingdienst, waardoor giften fiscaal gunstig kunnen worden afgedaan.

——————————————————————————————

Historie

In mei 2010 heeft op initiatief van Irina Simon-Renes het eerste concert plaats gevonden in de Dorpskerk te Wassenaar. Het overweldigende succes van dit concert heeft de organisatoren er toe gebracht om nog hetzelfde jaar een stichting op te richten om van dit eenmalige concert een jaarlijks terugkerend festival in Wassenaar te maken. Deze stichting is het International Chamber Music Festival Wassenaar: het ICMF Wassenaar.

Dit jaar viert het ICMF haar 10-jarig bestaan.

Voor een overzicht van de festivals vanaf 2010 zie onder festivals.

 

Muzikaal

Irina Simon-Renes draagt de artistieke verantwoordelijkheid voor het programma en het zoeken van de geschikte musici. Zij is een internationaal bekende violiste met wereldwijde ervaring in top orkesten, zoals het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, het Mahler Chamber Orchestra en het Lucerne Festival Orchestra. Mede door haar carrière en haar enthousiasme weet zij ieder jaar topmusici aan zich te binden.

Irina woont in Wassenaar en heeft de aanzet tot het festival gegeven omdat zij iets voor het dorp wilde doen in de vorm van muziek. In dat kader hecht zij er zeer aan om ook kinderen liefde voor de muziek bij te brengen. Daardoor heeft het concert voor familie en kinderen een steeds grotere plaats in festival ingenomen. En voorafgaand aan het festival bezoekt zij jaarlijks verschillende scholen om de kinderen te betrekken bij het concert.

 

Actuele beleidsplan: Festival 2019

Dit jaar viert het ICMF haar 10- jarig bestaan met het volgende programma.

Woensdag 15 mei:  “ICMF nabij” een concert in de seniorenresidentie Van Ommerenpark.

Donderdag 16 mei: “Jubelend Jubileum” een humoreske reis door 10 jaar ICMF in Kasteel Duivenvoorde, met pianist Thomas Beijer en leden van Camerata RCO.

Vrijdagochtend 17 mei: repetitie voor het familieconcert “Babar, de kleine olifant” in de Dorpskerk voor ca 400 kinderen van diverse basisscholen in Wassenaar.

Vrijdagavond 17 mei: “The Royal Birthday” Argentijnse Tango op de Wassenaarse Slag ter ere van de verjaardag van onze koningin Maxima en ter viering van het 10e festival.

Zaterdag 18 mei: het traditionele concert in de Dorpskerk Wassenaar waar Lawrence Renes de eerste symphonie en het “Lieder eines fahrenden Gesellen” van Gustav Mahler dirigeert. En de wereldpremière van Thomas Beijer’s “ Ouverture Simon-Renes”, speciaal gecomponeerd voor de 10 e editie van het ICMF.

Zondag 19 mei: “Babar, olifantjes brengen geluk” het familieconcert met Edwin Rutten als verteller bij het muzikale verhaal van Francis Poulenc’s ‘Babar de kleine olifant”.

 

Financieel / Fondsenwerving

De belangrijkste doelstelling van het festival is het toegankelijk maken van kamermuziek van hoog niveau voor een ieder. Met het oog hierop wordt getracht de prijzen van de kaarten relatief laag te houden.

De continuïteit van het festival wordt gewaarborgd door een kring van particuliere muziekvrienden die het ICMF een warm hart toedragen en het jaarlijks steunen door middel van een donatie. Er is de mogelijkheid om vriend, donateur of patroon worden, elk met een daarbij bijbehorende vaste jaarbijdrage. Het aantal financieel steunende muziekvrienden is groeiende. Sinds de toekenning van de culturele ANBI status in 2012 zijn er substantiële sponsors bij gekomen die ons via een akte minimaal vijf jaar lang steunen.

Hiernaast worden jaarlijks aanvragen tot subsidie ingediend bij een aantal fondsen.

Ook wordt ieder jaar een succesvol beroep gedaan op bedrijven in Wassenaar om ons financieel en in natura te steunen.

De organisatie van het festival is in handen van vrijwilligers die geen beloning ontvangen.

Beheer vermogen

Omdat de activiteiten van het ICMF één festival per jaar behelzen, zijn de financiering en het beheer van het vermogen sterk gekoppeld aan deze opbouw.      Doelstelling van de stichting is dat het vermogen niet meer zal bedragen dan nodig is om het volgende festival, met name de gecontracteerde musici, te kunnen financieren.

Besteding fondsen

De musici zijn bereid om, uit vriendschap jegens Irina, tegen een laag honorarium en een onkostenvergoeding tijdens het festival op te treden.

De overige uitgaven ten behoeve van de organisatie, locaties, drukwerk, etc., worden hoofdzakelijk gedaan bij Wassenaarse bedrijven. Vele leveren om niet of tegen gereduceerde prijzen.

Bij al onze activiteiten zullen wij de Wassenaarse identiteit niet uit het oog verliezen, omdat ondanks het optreden van  internationale musici het festival verankerd moet blijven in de lokale gemeenschap.

De in 2015 ingezette afstemming met andere aanbieders van muziek vindt onder regie van de gemeente Wassenaar plaats, zodat er niet gelijktijdig meerdere festivals of concerten in Wassenaar plaats vinden.

Hier kunt u het Financieel verslag 2018 Stichting ICMF Wassenaar inzien.